MH-tafels

mhtafels pentagon picknicktafel

MHtafels

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://mhtafels.nl/ , zoals deze beschikbaar is gesteld door mhtafels . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mhtafels is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij mhtafels.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met mhtafels te mogen claimen of te veronderstellen.

mhtafels streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op https://mhtafels.nl/ onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. mhtafels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://mhtafels.nl/ op deze pagina.

 

Hulp nodig of vragen? Mail dan door hier te klikken.

 

 

Privacyverklaring

Bij MHtafels.nl hechten we veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. In deze privacykennisgeving leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken wanneer je onze website bezoekt en gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, stem je in met het verzamelen en verwerken van je gegevens zoals beschreven in deze kennisgeving.

Verzamelen gegevens
Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we bepaalde gegevens verzamelen, waaronder:

Persoonlijke identificatiegegevens zoals je naam, e-mailadres en contactgegevens, die je vrijwillig verstrekt via onze contactformulieren of tijdens het plaatsen van een bestelling.

Doeleinden van gegevensverwerking
We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

Het leveren van de producten of diensten die je bij ons hebt besteld.

Het beantwoorden van je vragen, verzoeken of klachten.

Het verbeteren van onze website, producten en diensten op basis van jouw feedback.

Het verzamelen van statistieken en analyseren van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en te personaliseren.

Gegevensbeveiliging

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We bewaren je gegevens alleen voor zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken

Jouw rechten

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens die we bewaren en om deze gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op via het contact formulier of klik op bovenstaande HIER knop als je gebruik wilt maken van je rechten of als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van je gegevens.

Jij hebt recht om bestelling wanneer nodig en wijzigen, annuleren of retour laten nemen door ons. hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Wij hopen u hierbij genoeg geïnformeerd te hebben en zien u graag terug op onze website.

Vriendelijke groet,

MHtafels